Ekonomia

What do banks do with our money?!

What do banks do with our money?!

Many people have bank accounts. You put money in the bank and withdraw it when you need it.

To the bank, your money is not just a custodial fund. They are a loan that they can use to make more money.

Follow this journey of your money in the bank:

What do banks do with our money?!

1- When your money enters the bank, it is immediately put to work through the financial system. This happens even if it's cash, a check or something else, like a direct deposit from your job.

What do banks do with our money?!

2-Një shumë e vogël lihet mënjanë si rezervë, qoftë në kasafortën e bankës apo banka të tjera. Historikisht, bankave u është kërkuar të mbajnë në dorë një sasi të vogël parash, zakonisht midis 3 dhe 10 përqind të depozitave të tyre.

Bankat e mëdha, duhet të kenë mjaftueshëm fond për të financuar tërheqjet dhe pagesat.

What do banks do with our money?!

3- Disa nga paratë tuaja u jepen hua bizneseve, zakonisht në formën e kredive të biznesit të vogël. Bizneset paguajnë interes në bankë, që është një nga mënyrat se si bankat fitojnë para.

What do banks do with our money?!

4- Një pjesë parave tuaja kalon edhe te njerëzit e tjerë, në formën e hipotekave, kredive për makina dhe kredive personale. Banka ngarkon interes për këto kredi. Ato zakonisht zgjasin pesë, 10, 15, madje edhe 30 vjet, duke siguruar një rrjedhë të qëndrueshme të të ardhurave në bankë.

What do banks do with our money?!

5- Banks also keep deposits in government bonds and securities that pay interest. These are considered stable investments with predictable returns.

Source, The Washington Post