Ekonomia

In 2022, men's wages increased more than women's

In 2022, men's wages increased more than women's

The problem of finding the workforce became very acute in 2022, as due to immigration, many enterprises were unable to find enough employees, which also encouraged wage increases in many sectors.

It seems that men have come out of this situation more successful than women.

The latest INSTAT data show that the average salary of men recorded a faster growth in 2022, compared to that of women.

On average, an employee in the country was paid 61,898 gross per month in 2022, a nominal increase of 8.2%.

For men, the average salary was 63,773, an increase of 9.2%.

Për femrat, paga mesatare arriti në 59,813, ose 7.3% më shumë sesa një vit më parë.

Rritja më ritme më të larta e pagave të burrave në krahasim me ato të grave bëri që të thellohet sërish hendeku gjinor mes pagesave të të dy gjinive. Gratë u paguan 6.2% më pak sesa burrat në 2022, nga 4.2% që kishte zbritur diferenca në 2021. Gjithsesi hendeku është më i ulët në raport me 2015-n, kur burrat kishin një pagë mesatarisht 11.5% më të lartë sesa gratë.

Gratë në drejtim paguhen më shumë

Të dhënat e INSTAT, të përpunuara nga Monitor, tregojnë se nga 36 grup profesione, që raporton INSTAT, vetëm në 5 prej tyre gratë paguhen më shumë.

Fusha ku gratë “shkëlqejnë” është drejtimi. Sipas INSTAT, femrat në grup profesionin “Drejtues administrativë dhe komercialë” kishin një pagë mesatare mujore bruto prej 189,393 në vitin 2022. Ky nivel, jo vetëm që është paga më e larta nga të gjithë grup profesionet në vend, por është dhe 11.1% më e lartë sesa e meshkujve. Në krahasim me një vit më parë, paga për këtë grupprofesion u rrit me rreth 10%, si për meshkujt ashtu dhe për femrat.

Punonjës në profesionet e elektro-teknologjisë është grupi tjetër, ku femrat marrin më shumë se meshkujt. Paga e femrave në këtë grup është 64,365 lekë, ose 10.7% më shumë sesa burrat.

Në dy profesionet e tjera, “Punëtorë shërbimi dhe ndihmës” dhe “Punonjës të shërbimeve personale dhe të mbrojtjes”, gratë marrin përkatësisht 1.3% dhe 1.1% më shumë se burrat.

The administration is the institution that does not "discriminate" against women in salaries, while "Legislators, senior officials of the state administration and executive directors" receive the same, about 92 thousand lek per month.

While in education, the preference is for men, who are paid almost 80 thousand lek per month, or 12% more than women in the same profession.

Even in health there is a difference. The profession group "Health Specialists" pays men 85.8 thousand ALL per month, or 13.8% more than women. For "Specialized health assistants", the monthly salary of men is 65.8 thousand ALL, or about 8% more than that of women in the same profession.

The highest female-male gap is in manufacturing, where the record is held by the industry that pays men 24.6% more than women.

This article was published by Monitor.al and reposted by Tiranapost.al