Ekonomia

How will the big energy consumers be identified?

How will the big energy consumers be identified?

The government aims to identify all large energy consumers, which include businesses and institutions that have a consumption level of 1 million kWh.

In an instruction of the Ministry of Infrastructure and Energy published in the Official Gazette, it is sanctioned that the Agency for Energy Efficiency is the entity charged with the task of identifying and registering these units.

In the same notebook, another path has been published, which foresees energy saving plans from this contingent, predicting how the measures will be implemented to achieve the objectives.

Konkretisht sa i takon konsumatorëve të mëdhenj udhëzimi nënvizon se AEE-ja i identifikon përmes disa formave ku ndër të tjera duke i kërkuar Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë por dhe Operatorit të Sistemit të Transmetimit brenda datës 31 janar një listë me klientët që kanë konsum mbi 0.5 milionë kWh.

Të gjithë konsumatorët që rezultojnë me një konsum më të madh se 1 milion kWh energji elektrike gjatë vitit paraardhës përfshihen në listën e konsumatorëve të mëdhenj të energjisë, që krijohet dhe përditësohet nga AEE-ja.
Agjencia kërkon brenda muajit shkurt të çdo viti nga konsumatorët që kanë konsumuar 0.5-1 milion kWh gjatë vitit paraardhës të paraqesin të dhëna lidhur me konsumin e burimeve të tjera të energjisë, nëse kanë, për vitin paraardhës. Konsumatorët i dërgojnë të dhënat e kërkuara sipas kësaj shkronje brenda datës 31 mars.

Në një pikë të tij udhëzimi përcakton se Agjencia mund të kërkojë nga subjektet sipas kategorisë ku bëjnë pjesë konsumin për sipërfaqe ndërsa për hotele apo çerdhe e kopshte konsumin për sipërfaqe dhe numrit të shtretërve apo netqëndrimeve. Të dhënat që merren nga Agjencia në funksion të krijimit të regjistrit të konsumatorëve të mëdhenj mund të publikohen duke ruajtur të dhënat kofidenciale të tyre.

Urdhri për planet e veprimit

Udhëzimi mbi identifikimin e konsumatorëve të mëdhenj i miratua nga ministria duket se lidhet ngushtë me një tjetër akt nënligjor që i takon ligjit për efecientë e energjisë që synon kursimin përmes zbatimit të planeve të veprimit.

This is about the action plans of these consumers and the achievement of a certain savings target. This means that each of them must have an action plan which defines the year and the measures to be taken defining a 3-year time frame. Its implementation is monitored by the Energy Efficiency Agency. This process is carried out through audit reports that are undertaken for each major energy consumer.

Energy plans are drawn up by energy managers, a link that has been operating for some time in the country. This plan can only be changed if a request is made to the agency summarizing the measures that are added or changed as well as the new savings targets.

*This article was published by Monitor.al and reposted by Tiranapost.al