Ekonomia

Food, Europe makes purchases based on costs, Albanians based on taste

Food, Europe makes purchases based on costs, Albanians based on taste

In general, when Europeans buy food, they start from the prices, giving importance to the cost, while the Albanians, both in Albania and Kosovo, to a large extent when they buy food, are guided by the taste.

The "Future Of Food" study, which is dedicated to the developing countries of Europe, shows that about 37% of the population in Albania and 36% of the population in Kosovo have taste as a criterion when buying food.

Only 40% and 36% of citizens from Albania and Kosovo, respectively, have cost as the main criterion, while for other Eastern European countries, this indicator ranges from 50 to 75%.

Qytetarët luajnë rol të rëndësishëm në ndryshimin e mënyrës së sistemeve tona ushqimore. Prandaj qëndrimet dhe perceptimet e tyre janë të rëndësishme për qëndrueshmërinë dhe preferencat e ushqimit.

Anketa online në vendet në zhvillim të Europës që u krye në periudhën 15 dhjetor 2022 – 16 janari 2023, tregoi se kur blihet ushqim, 53% e konsumatorëve në vendet në zhvillim të Europës nisën nga kosto, 34% nga shija dhe 30% nga vlerat shëndetësore.

Këta janë tre faktorët kryesorë ndikues te konsumatorët e vendeve në zhvillim të Europës.

Pothuajse një në tre persona konsideron sigurinë e ushqimit të rëndësishme (27%). Ushqimet organike, ndikimi mjedisor, pak ose aspak pesticide, përpunim i ulët, origjina gjeografike janë faktorë të tjerë të rëndësishëm ndërmjet 8 dhe 12%.

Megjithëse kostoja është shtytësi kryesor që ndikon te konsumatori blerjen e ushqimit, po ka disa variacione në varësi të vendeve.

Pothuajse në çdo vend, kostoja është faktori që dominon në blerje, shumë mbi mesataren në Lituani p.sh. 75% e të anketuarve thonë kostoja është kriteri më i rëndësishëm kur blejnë ushqim.

Ndër të gjitha vendet, vetëm në Shqipëri dhe Kosovë, shija konsiderohet të jetë më e rëndësishme.

Studimi tregon se prirja për t’u nisur nga kosto ndryshon sipas nivelit të arsimit. P.sh. njerëzit e arsimuar balancojnë koston me përzgjedhjen e ushqimeve të shëndetshme.

Prirja për të blerë dhe për të konsumuar ushqim me preferencë shijen ulet ndjeshëm, ndërsa njerëzit rriten dhe merr rëndësi gjithnjë e më shumë cilësia e ushqimeve, nëse janë të shëndetshme kanë apo nuk kanë pesticide etj.

Also, Albania stood out among developing European countries for the variety of food consumed. Lithuania (54%) and Albania (53%) had the highest percentage of people who value variety of food.

This article was published by Monitor.al and reposted by Tiranapost.al