HOROSKOP

Everything you need to know about meeting a Libra man

Everything you need to know about meeting a Libra man

Astrology can help us to understand more about ourselves and the people we love / meet / love — regardless of their gender. Below are some astrological details to keep in mind if you are dating a Libra man.

Birthday: September 23 to October 22

Modality: Cardinal

Elements: Air

Ruling planet: Venus

Keywords: romantic, charming, intellectual, flirtatious, polite, indecisive, diplomatic, social, artistic, creative, gossipy, smart

Libra celebrities: Donald Glover, Zac Efron, Will Smith, John Mayer, Snoop Dogg, Hugh Jackman, John Krasinski, Matt Damon, Nick Cannon, Bruce Springsteen, Bruno Mars, Usher, Lil Wayne

WHO DOES IT MATCH?

The fiery lion is a great match for Libra! The artistic nature of Leos is fascinating for Libra and they both like to be bold when it comes to romance. For similar reasons, Aries is also a great match for Libra.

Libra also feels good with other air signs, Gemini and Aquarius. They are all shrewd, playful, curious and feel good about each other.

SEX WITH A WEIGHT MAN

Peshorja drejtohet nga Venusi, i cili është planeti i dashurisë, bukurisë dhe kënaqësisë. Ata janë super romantikë dhe të pabesueshëm në shtrat. Ata gjithashtu e marrin paralojën po aq seriozisht sa edhe vetë seksin – dhe u pëlqen të ngacmojnë partnerët e tyre.

TAKIMI PERFEKT ME NJË BURRË PESHORE

Mos i sugjeroni një takim "Netflix dhe Chill" një Peshoreje. Këto shenja sociale duan të dalin jashtë ! Nëse vërtet dëshironi të magjepsni një Peshore, çojeni në një restorant/bar/galeri arti/etj.

GJITHÇKA RRETH PESHORES

Peshorja është shenja e shtatë e zodiakut dhe ka një ndjenjë të lindur ekuilibri. Ata janë gjithashtu të motivuar për të filluar biseda dhe për të nxitur veprime në mjediset sociale, falë të qenurit një shenjë kardinale. Mashkulli juaj Peshore është një ekspert komunikimi, ka takt dhe është karizmatik.

Libra are known to be undecided, as they carefully weigh each option to find the best one before engaging. His natural optimism is one of the main reasons he is such a great partner to have - he always has the perfect advice to give, breaking the ice to start a conversation or a sharp line to make the whole room to laugh.

Being the sign of the relationship, the Libra male is very social and has many friends.