Seksi

When to start talking to your child about sex and what to say

When to start talking to your child about sex and what to say
Of course, sex educators are very important. And of course you are very lucky if your child attends a school that also offers sex education and counseling within the program.

Do not be afraid! Sex education does not only mean informing young people about safe sex, but first teaching them about the existence of abstinence. So not getting involved in sexual experiences, at least at an early age.

However, even if you are lucky enough to have your child receive information at an institution, the main responsibility for his or her education, even sexual, is yours.

Given this fact, the Huffington Post has asked sex educators about the most important issues parents need to talk to their children about, better early than late.

It is good to talk about sex, gender and sexual orientation

Start conversations about sexuality when children are young - say, 5 years old. So an age, before being exposed to sex online. You have an advantage if you start early. Younger children are much more tolerant of adults. Be sure to use language that includes all gender identities and sexual orientations. Every two months, revisit the topic by asking what they remember from the conversations or what they understand about sexuality.

No one has rights over your body, not even for a hug

Consensus, consensus and consensus only. We must teach children that they are masters of their own bodies and that no one has the right to touch them against their will. We must teach them that they too have no rights over someone else's body. It has nothing to do only with sex, because it is still early for them. But they should know that even a hug needs approval.

These are the exact names of your body parts

It is very important for children to know the exact, scientific names of their sexual organs. This is important as a starting point for breaking taboos. Plus then it's important because it helps your child report more easily if someone has abused them.

Do not use porn as a model for real sex

E vërteta, edhe pse e hidhur, është që filmat porno janë ‘edukatorët’ seksualë të fëmijëve. Për arsyen e thjeshtë, se aksesi në materialet pornografike është i lehtë. Ndaj mosha 9-vjeçare është e duhura për t`i treguar se filmat pornografikë nuk duhet të jenë modeli i jetës së tyre seksuale, se aty ka ekzagjerime. Ekzagjerimet janë si në organet gjenitale, ashtu edhe në proces. Kjo pikë i duhet bërë e qartë fëmijës.

Seksi është më shumë sesa thjesht një akt fizik

Parashtro të gjitha temat që lidhen me seksin: nga identiteti dhe orientimi seksual, tek imazhi për trupin, vetëvlerësimi, kufijtë dhe komunikimi, marrëdhëniet miqësore të shëndetshme, dhuna seksuale, anatomia, higjiena, kontracepsioni, shtatzënia dhe kënaqësia. Bisedën rreth këtyre temave nises apo të mundesh. Nuk është kurrë shumë shpejt. Nuk ka përse të jetë gjithmonë dhe për të gjithë e sikletshme. Përkundrazi fëmija mund të marrë më shumë informacion dhe të qartësojë një skenë që ka parë diku në televizor apo në internet.

Është shumë në rregull nëse kanë pyetje rreth seksin. Mirëpriti në çdo kohë pyetjet e fëmijës rreth kësaj teme

Në kundërshti nga opinioni i përgjithshëm, adoleshentët në fakt duan të flasin me prindërit për këto tema. Këtë kanë nxjerr në pah studime të ndryshme në radhët e të rinjve.

Something that may seem ugly or strange to you may be normal to someone else.

"Iiii slandered us ," someone said during a lesson on sexuality and genitals and public hair. It is important that the child is educated to look at these topics as normal and not to prejudice anyone who asks and speaks.