Seksi

Signs that you are addicted to sex

Signs that you are addicted to sex

Sex addiction is often used as an excuse by men who sexually abuse women. There is strong debate as to whether sex addiction is a real addiction and whether it really has to do with sex. Some people prefer to use the term "hypersexual disorder" and certain sexual behaviors as symptoms of mental health problems, such as bipolar disorder or borderline personality disorder. These issues are still under discussion, but until they are clarified, you can understand if you are suffering from such an addiction to the following 9 signs.

Constantly thinks about sex

Experts explain that if you have constant thoughts about sex to the extent that you find it difficult to focus on anything else, it could be a sign that you are struggling with sex addiction. These obsessive thoughts are only relieved when you have sex.

You have an obsession with being involved in sex all the time

Having sex is not a direct desire for you, but an obligation that you feel you can not refuse. The brain of a sex addict forces him to have sex, even when there is a high probability of negative consequences.

Spend having sex all your valuable time

The problem is when time spent in sex, masturbation or even watching porn does not allow you to perform other daily activities. To ruin work in your relationships, but also in the professional aspect.

Ndiheni sikur jeni jashtë kontrollit

Sjellja e një të varuri seksual shpesh do t’i çojë drejt ndjenjave dërrmuese si turpi, keqardhja, pafuqia, ankthi dhe depresioni.

Ju nuk keni interes për asgjë tjetër përveç seksit

Kur jeni duke përjetuar varësi ndaj seksit, të gjitha gjërat e tjera me të cilat ishit të apasionuar më parë nuk janë më me interes për ju.

Nuk ndalesh as pas pasojave negative

Dikush që nuk po përjeton varësi thjesht do të ndalet nëse kupton që seksi po i shkatërron jetën. Një i varur nga seksi nuk është në gjendje ta bëjë këtë.

Tek pasojat negative hyn një shtatzëni e paplanifikuar, një infeksion seksualisht i transmetueshëm apo një eksperiencë e dhunshme seksuale.

Ndjen se ke nevojë gjithmonë e më shumë, për më shumë

Ashtu si dikush i varur nga alkooli do të fillojë të pijë gjithnjë e më shumë, e njëjta gjë ndodh edhe me këtë varësi.

Endures the pain to perform the act to the end

A sex addict may masturbate as often as he feels pain or have so much sex or sadistic sex that they feel physical pain as a result. However this will not stop him.

* Metro article was adapted in Albanian by Tiranapost.al