Opinion

Obsessing over looking rich is leaving you poor

Obsessing over looking rich is leaving you poor

A YouTube video warning against buying expensive brands has gone viral.
Cara Nicole, a YouTuber who creates content about money, media and intentional living, shared her thoughts on how expensive luxury brands target the poor, not the rich, in a video posted on January 11.

The video, titled "How Designer Brands Are Keeping You Poor," was recently reposted on Reddit, where it went viral, receiving over 24,200 likes and more than 4,800 comments. Nicole's YouTube video now has over 623,000 views and 16,000 likes.

In her video, Nicole argues that people are willing to spend large sums of money on designer brands because of how they want to be perceived by others around them.

"We look for social status from what we wear, where we go to school to the bags we carry. We want to be perceived as high status, especially higher status than those around us. ... The world of designer brands, from Louis Vuitton to Rolex, is one where social status is achieved simply through consumption and spending. It's a system that can easily keep you poor if you're not careful," she says.

Nicole explains that despite the higher prices, these designer brands are aimed more at the poor, or "people who want to look rich", rather than the actual rich.

YouTuber-ja më pas liston disa të pasur që kanë patur paraqitje të thjeshta në publik, duke përfshirë Bill Gates, Melinda Gates, Mackenzie Scott, Melanie Perkins, Mark Zuckerberg, Whitney Wolfe Herd dhe Steve Jobs.
Ajo gjithashtu vë në dukje se ndërsa shumë të famshëm shfaqin markat e stilistëve në kamera, shumica e bëjnë këtë vetëm për qëllime marketingu të organizuara nga markat e modës, si ambasadorë.

Në këmbim, të njëjtët të famshëm paguhen ose kompensohen me artikuj falas nga brandet.

"Për shkak të gjithë kësaj, ekziston ky iluzion që artikujt e markave të stilistëve barazojnë pasurinë," thotë Nicole. “Kjo ushqen direkt në dëshirën tonë psikologjike për t'u përshtatur dhe për të qenë pjesë e një klubi ekskluziv.”

Another point Nicole discusses in her video is the phenomenon called the "Pretty Woman Effect," in which salespeople knowingly act rude and condescending to shoppers in order to cause a reaction that makes them want to buy items. luxury brand to show they can afford them.

For those who see buying luxury brand items as a form of investment, Nicole suggests it's better to put that money into other types of investments for a more reliable return.

"Money is time and I think it's always a good idea to reflect on how we're spending both," she concludes.