Shëndeti

5 Reasons You're Bleeding After Sex (And When You Should Call Your Doctor)

5 Reasons You're Bleeding After Sex (And When You Should Call Your Doctor)


When you notice some spotting or bleeding after vaginal sex, it's natural to worry.
Postcoital bleeding is a fairly common issue with a number of possible causes.

Some of the reasons according to experts:

1. Vaginal dryness

If you're dealing with bleeding after sex, vaginal dryness may be to blame. According to Dr. Sherry Ross, this is one of the most common causes of postcoital bleeding.
"Insufficient foreplay, not using enough lubrication, and the lack of estrogen caused by perimenopause and menopause are the most common causes of vaginal dryness," Ross said.

2. Infection

Yeast infections and sexually transmitted infections such as chlamydia and gonorrhea can also be associated with bleeding after sex, says Dr. Anna Barbieri.

3. Cervical polyps

"These are common and benign – a non-cancerous lump on the cervix," Barbieri said. If these are stimulated during sex, the tissues may bleed.

4. Shtatzënia

Kur jeni shtatzënë, të bëni seks mund të çojë në njolla ose gjakderdhje të lehtë, “të shkaktuar nga rritja e rrjedhjes së gjakut dhe inflamacioni i vaginës dhe qafës së mitrës”, tha Ross.
Ndryshimet hormonale gjatë shtatzënisë mund ta bëjnë qafën e mitrës më të butë dhe më të ndjeshme ndaj gjakderdhjes nga seksi.
Megjithatë, është mirë të kontaktoni mjekun nëse vëreni gjakderdhje të lehtë pas seksit, në mënyrë që të përjashtoni ndonjë gjë më serioze. Gjakderdhja që është e rëndë, e zgjatur ose e shoqëruar me dhimbje ose ngërçe duhet patjetër të kontrollohet sa më shpejt që të jetë e mundur.

5. Kanceri

Although rare, bleeding during intercourse can be a sign of cervical cancer "because of the increased vascularity of the abnormal cells," Ross said. It is often one of the first symptoms.

Cervical cancer is, fortunately, one of the most preventable types as long as you get routine checkups."
When to call your doctor
You should contact your doctor if you experience bleeding after sex, more than once and lasting for hours, Barbieri said.