Shtëpia që dua

3 simple ways to make your home look as luxurious as possible

3 simple ways to make your home look as luxurious as possible
A home where luxury is evident is everyone's dream. Often luxury can be synonymous with money, wealth, but this is not true in all cases.

Just think in the same way as interior decorators to give your home a luxurious feel without having to spend a lot.

Here are 3 simple ways to do it.

Ven cross in carpets and rugs

3 simple ways to make your home look as luxurious as possible

Carpets and rugs can be expensive, but they are a one-time investment. Carpets immediately give the house a luxurious feeling, if placed properly. They are usually used in living rooms. Place them under large tables or simply cover an empty area of ​​the space with a large rug and voila. However, be sure to choose a color that goes best with all the other home decors.

The right lampshades evoke the feeling of luxury

3 simple ways to make your home look as luxurious as possible

Ka një arsye pse të gjithë hotelet me 5 yje kanë gjithmonë një llambadar gjigant në hyrje të tyre. Përkthehen në luks. Vendosja e kësaj bukurie vezulluese pikërisht në qendër të shtëpisë tuaj do t'ju japë një ndjenjë luksoze. Zgjidhni madhësinë dhe formën sipas hapësirës së shtëpisë suaj dhe kaq mjafton. Mos e teproni duke zgjedhur një gjigant nëse shtëpia juaj është pak e vogël, nëse hapësira në shtëpinë tuaj e gjerë ndërkohë nuk keni pse të kënaqeni me pak.

Përdorni piktura murale abstrakte

3 simple ways to make your home look as luxurious as possible

Abstract murals are a very good and inexpensive way to give the house the desired look. Choose the right colors and fill your walls with them. This will not only change the atmosphere of your home, but also give it a more magnificent look. After all, there is a reason why art is so much loved and valued.

If even after all these elements in the house you feel that something is missing, indoor plants will help you fill the gap. From bedrooms to living rooms, fill your home with these oxygen machines. The air, of course, will feel lighter and your home will look more vibrant and beautiful than ever.