Shtëpia që dua

4 ideas to decorate the house with mirrors

4 ideas to decorate the house with mirrors

You can use mirrors to decorate and illuminate any room in your home. In fact, mirrors can be used for more than just interior decoration. A wall mirror will reflect natural and artificial light, giving the space a more comfortable and brighter effect.

Here we bring you 4 ideas for decorating mirrored walls to add elegance to your space.

4 ideas to decorate the house with mirrors

1. Use mirrors to illuminate spaces

If there are no windows in your living room, use a large full-size decorative mirror to illuminate the space.

2. Place in front of nice objects

Çdo zonë në shtëpi mund të bëhet e dukshme duke përdorur pasqyra zbukuruese në mur, qofshin ato forma antike, të vjetra apo moderne. Një pasqyrë e bukur e varur në mur mund të zmadhojë, ndriçojë dhe përmirësojë estetikën e një hapësire.

4 ideas to decorate the house with mirrors

3. Larg qendrës së murit

Hidhni jashtë renditjen tradicionale të pasqyrës për vendosjen e saj në mes të murit, ose mbi tavolinë. Varja e një pasqyre pak jashtë qendrës mund të ofrojë një ndjenjë befasie dhe t'i japë një skeme dizajni më shumë vitalitet dhe gjallëri.

4 ideas to decorate the house with mirrors

4. Përdorni pasqyrën në formë dielli

Decorate your home with a sun-shaped frame. This design seems to have been directly inspired by a garden and is now ready for your home! Its strange shape, which combines mirrored and hollow petals, is a great complement to a living room or any other place that requires something modern and refined.