Stil jete

3 signs that you are in the wrong relationship

3 signs that you are in the wrong relationship

I don't deserve it. He should be with someone better. I have to work hard on myself to reach his level. If you've had these thoughts during a relationship, it's a sign that something is wrong. Because being in a relationship means being confident in yourself, embracing your flaws and someone else's, and knowing that you are irreplaceable in your soul mate's life.

However, when a relationship makes you feel insecure, demotivated, and your flaws tend to overwhelm you, you should seriously consider it. Because in most cases, such thoughts are evidence that you are not being valued, encouraged and loved enough to have that confidence in yourself and in your relationship.

So here are some red flags you shouldn't ignore when you're in a relationship.

You try hard to impress your better half

If you have made a constant effort to impress your partner, but to no avail and at the cost of losing yourself, you need to stop, think and move on. Because at the end of the day, it's better to be alone than to be with someone who makes you feel like you're not worthy enough.

You are being ghosted from time to time

Është e kotë që të gjithëve u duhet pak kohë për veten e tyre, dhe pak privatësi, por nëse kjo privatësi po kthehet në fshehtësi, dhe përfundimisht, ju përfundoni duke u fantazma, është më mirë të vazhdoni përpara dhe të shpëtoni nga trauma. Të kërkosh pak kohë dhe hapësirë ??është krejtësisht në rregull, por ta bësh atë shpesh pa një shpjegim apo arsye të duhur, nuk është gjë tjetër veçse një provë që nuk je më i vetmi për ta. Pra, vendosni kufijtë tuaj dhe mos lejoni askënd t'i kalojë ato.

Pavarësisht se çfarë bëni, nuk është kurrë e mjaftueshme

If you're the one making the first move and doing everything you can to make your partner smile, and they're not smiling back, you should know that's a red flag. Also, if your efforts are considered minimal, it also shows, whatever you do, it will never be enough for your partner.

Tiranapost.al