Stil jete

4 ideas to decorate the house with mirrors

4 ideas to decorate the house with mirrors

You can use mirrors to decorate and brighten up any room in your home. In fact, mirrors can be used for more than just interior decoration. A wall mirror will reflect natural and artificial light, giving the space a more comfortable and brighter effect.

Here we bring you 4 ideas for decorating walls with mirrors to add elegance to your space.

4 ideas to decorate the house with mirrors

1. Use mirrors to brighten spaces

If there are no windows in your living room, use a large, full-size decorative mirror to brighten up the space.

2. Place it in front of pleasant objects

Çdo zonë në shtëpi mund të bëhet e dukshme duke përdorur pasqyra zbukuruese në mur, qofshin ato forma antike, të vjetra apo moderne. Një pasqyrë e bukur e varur në mur mund të zmadhojë, ndriçojë dhe përmirësojë estetikën e një hapësire.

4 ideas to decorate the house with mirrors

3. Larg qendrës së murit

Hidhni jashtë renditjen tradicionale të pasqyrës për vendosjen e saj në mes të murit, ose mbi tavolinë. Varja e një pasqyre pak jashtë qendrës mund të ofrojë një ndjenjë befasie dhe t'i japë një skeme dizajni më shumë vitalitet dhe gjallëri.

4 ideas to decorate the house with mirrors

4. Përdorni pasqyrën në formë dielli

Decorate your home with a sun-shaped frame. This design looks like it was inspired directly from a garden and is now ready for your home! Its whimsical shape, which combines mirrored and hollow petals, is a wonderful complement to a living room or any other place that calls for something modern and refined.