Tech

4iG International Telecommunication Group has a new strategic leader

4iG International Telecommunication Group has a new strategic leader

Mr. Róbert Budafoki is responsible for the international telecommunications portfolio as well as for the integration of Albanian companies.

Key facts

The international telecommunication strategy of the 4iG group is defined.

• Róbert Budafoki is appointed Vice President of 4iG International, based in Tirana.

• Róbert Budafoki will be responsible for the Group's international telecommunications portfolio and will also manage the integration of Albanian companies ALBtelecom and ONE Telecommunications. The new manager has extensive experience and extensive expertise to support the growth of the 4iG portfolio in the Western Balkans.

The 4iG Group has developed an international telecommunications strategy for the company with the establishment of a new corporate governance structure. As of June 6, 2022, Róbert Budafoki has been appointed Head of 4iG International, leading the Group's international telecommunications portfolio. As Vice President of 4iG International, based in Tirana, his responsibilities include the main subsidiaries in the Western Balkans: One Crna Gora in Montenegro, as well as One Telecommunications and ALBtelecom in Albania. Its main task is to oversee the integration of Albanian companies. Montenegro's premium mobile operator, One Crna Gora, joined the 4iG Group in December 2021. ALBtelecom, Albania's third largest mobile operator, market leader in fixed services, internet and TV, and One Telecommunications,

“Strategjia e rritjes së Grupit 4iG bazohet në megatrendin e konvergjencës mes shërbimeve IT dhe telco: qëllimi ynë është të zbatojmë inovacionin dhe teknologjinë e së ardhmes në shërbimet e telekomunikacionit të Grupit. Ne ofrojmë vazhdimisht shërbime inovative, të informacionit e komunikimit me cilësi të lartë për klientët tanë dhe besojmë se z.Róbert Budafoki do të përmbushë pritshmëritë e filialeve tona në Ballkanin Perëndimor. Për shkak të ndryshimeve të vazhdueshme teknologjike në celular (5G) dhe për shkak të historikut avantazhues të 4iG në IT, ne kemi shpresa të mëdha që Grupi do të tejkalojë pritshmëritë tona të parashikuara”. – theksoi Peter Fekete, Zëvendësdrejtor Ekzekutiv për blerjet në 4iG Plc.

Ekspertiza profesionale e Róbert Budafoki konsiston në planifikimin strategjik, mbikëqyrjen e situatave komplekse, si dhe menaxhimin e integrimit të kompanive shqiptare. Ai ka përvojë të jashtëzakonshme në B2B, strategjinë e "kthimit në rritje", transformimin digjital, softuerin e korporatës dhe sigurinë kibernetike. Pas diplomimit në Universitetin e Teknologjisë në Budapest si inxhinier elektrik, ai filloi karrierën e tij në teknologjinë e informacionit të komunikimit në vitin 1991. Róbert Budafoki ka disa vite që punon në industrinë e telekomunikacionit. Ai ka mbajtur detyrën e Drejtorit Ekzekutivtë T-Systems Hungary, Drejtori Komercial të Telekom Hungarez dhe Zëvëndës President i Korporatës, të kompanisë Saudi Telekom.

Shënime sqaruese:

4iG International Telecommunication Group has a new strategic leader

Z. Róbert Budafoki

Ai ka një diplomë në inxhinieri elektrike nga Universiteti i Teknologjisë në Budapest. E filloi karrierën e tij në KFKI në 1991 si inxhinier i sistemeve kompjuterike dhe punoi në Olivetti si inxhinier sistemi e më vonë si menaxher produkti dhe klienti nga viti 1992. Ka qenë një prej themeluesve të Cisco Systems Magyarország Ltd në 1995. Që nga viti 1997 ka qenë Drejtor Menaxhues i saj. Më vonë, nga viti 2006, ai ishte Drejtor i Partneritetit dhe Marketingut për rajonin e Evropës Qendrore dhe Lindore. Ka qenë themeluesi dhe Drejtori Ekzekutiv i Central Europe On-Demand Zrt (CEOD), një ofrues i softuerëve dhe shërbimeve kompjuterike cloud në njëmbëdhjetë vende në rajonin e Evropës Qendrore dhe Juglindore (Austri, Bullgari, Qipro, Republikën Çeke, Poloni, Hungari, Rumani, Sllovaki, Slloveni, Serbi, Turqi) që nga viti 2008. Nga 1 qershor 2011, ai u bë Zëvendësdrejtor Ekzekutiv i Magyar Telekom, kreu i Njësisë së Biznesit të Shërbimeve të Korporatës (T-Systems), dhe nga 1 tetor 2012, ai mbajti postin e Drejtorit Ekzekutivtë T-Systems Magyarország Zrt. Nga janari 2014, ka ushtruar detyrën e Zëvendëspresidentit (i komanduar), përgjegjës për segmentin e korporatave të kompanisë Saudi Telecom. Ai ka punuar si konsulent i lartë për firmën e konsulencës së informacionit dhe komunikimit Arthur D. Little midis 2015-2020. Ai ka qenë Partner Menaxhues i Cydrill Software Security që nga janari 2019.

4iG Plc me bazë në Budapest është integruesi kryesor i sistemeve IT të Hungarisë me interesa të rëndësishme në tregjet vendase dhe rajonale të telekomunikacionit. Kompania ka qenë e pranishme në tregun e teknologjive inovative IT të pavarura nga industria për më shumë se 27 vjet. Kompania po zgjeron vazhdimisht shërbimet dhe portofolin e saj për të përmbushur nevojat dhe kërkesat në ndryshim të tregut të info- komunikimit. Grupi punëson më shumë se 6,900 punonjës. 4iG është një ofrues zgjidhjesh me spektër të gjerë me interesa të rëndësishme në IT, telekomunikacion, telekomunikacion satelitor dhe zhvillimin e infrastrukturës së telekomunikacionit. Kompania, e listuar në Bursën e Budapestit, synon të krijojë një pozicion dominues në treg në një gamë të gjerë shërbimesh të komunikimit të informacionit në Hungari, Evropën Qendrore Lindore dhe Ballkanin Perëndimor. 4iG është një nga investitorët më të mëdhenj në sektorin shqiptar të telekomunikacionit. www.4ig.hu/home